BREEAM Sertifisering

BREEAM Sertifisering

Det er vi som digitaliserer boligeiendommer!

Det er vi som digitaliserer boligeiendommer!

EcoGuard er en ledende aktør i Norden innen smarte bygg og boliger. Våre avanserte løsninger og den lange erfaringen bidrar til en bærekraftig smart hverdag for våre kunder.

Snakk med oss om dere ønsker å få deres eiendommer BREEAM ENE02 og WAT02 sertifisert.

 

Våre kunder setter spesielt pris på:

  • 100 % åpne løsninger som ikke gir tekniske bindinger
  • Vi sørger for BREEAM NOR sertifisering i drift
  • Ett felles system for måling, fordeling og optimering
  • Enkel forståelige beboer app med nyttig informasjon
  • Full integrasjon mot boligselskapets forretningsfører
  • Enkle forbruksdata og fordelingsregskaper i sann tid

FNs