Fremtidens energiløsninger

EcoGuard har løsninger som hjelper sine kunder å bli målbevisste.


Noe er fundamentalt feil med hvordan vi sløser bort energi. La oss være smartere enn som så. Energi er tross alt et globalt anliggende. La oss starte med dine leiligheter og sakte forandre verden. Vi tror sterkt på at bra for økonomien og bra for miljøet kan gå hånd i hånd.

Velkommen til fremtidens energiløsninger!


Komplette løsninger og tjenester

Vi leverer komplette løsninger og tjenester for individuell måling og fordeling av vann, varme, strøm og lade utgifter for boligselskaper.

Våre produkter og tjenester gir betydelige energi-og kostnadsbesparelser og dessuten en større økonomisk rettferdighet mellom de ulike boenhetene da kostnadene gjenspeiler det faktiske forbruk.

Målingene kan også sees på som et sentralt verktøy til å hjelpe oss i og nå FN's bærekreftsmål som nå er vedtatt.

Registrer deg for nyhetsbrev!